Trutki

Informacja

Producenci

 • Banner

DRAKER RTU 1L PREPARAT OWADOBÓJCZY Zobacz większe

DRAKER RTU 1L PREPARAT OWADOBÓJCZY

1130841

Nowy produkt

29,00 zł brutto

29,00 zł za szt.

Więcej informacji

DRAKER RTU to gotowy do użytku preparat do zwalczania owadów latających i biegających w postaci mikrokapsułkowanej emulsji do oprysku. 

Przeznaczenie produktu: 

Produkt zwalcza między innymi:

 • mrówki, chrząszcze, pchły, kleszcze, pluskwy, pająki, rybiki cukrowe, roztocza kurzu,
 • komary, muchy, osy, owady magazynowe w:
  * domach, magazynach, hotelach, szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej
  * schroniskach dla zwierząt, posłaniach dla zwierząt
  * środkach transportu publicznego.

W produkcie Draker RTU część substancji aktywnych występuje w postaci wolnej i działa na owady natychmiastowo, natomiast część w postaci mikrokapsułkowanej, co zapewnia przedłużoną aktywność owadobójczą (przynajmniej przez 14 dni). Zamknięcie substancji aktywnej w mikrokapsułce chroni ją przed warunkami zewnętrznymi takimi jak światło, temperatura i wilgoć oraz pozwala na stopniowe uwalnianie do środowiska. 

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU DRAKER RTU:

 • redukuje ilość zabiegów
 • nie podrażnia, nie powoduje korozji
 • nie posiada zapachu
 • łatwo rozpuszcza się w wodzie
 • nie uszkadza opryskiwaczy 
 • mikrokapsułkowanie substancji czynnej zapewnia ochronę przed rozpadem oraz niweluje wpływ rodzaju powierzchni na skuteczność preparatu
 • działanie poprzez kontakt owada z substancją czynną lub poprzez jej spożycie 

SPOSÓB UŻYCIA:

UWAGA! Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć. Preparat nanosić na wszystkie powierzchnie, gdzie obserwowane są owady, w szczególności drogi przebiegu, miejsca spoczynku, lądowania owadów latających oraz wszelkie szczeliny i pęknięcia. Preparat można stosować na zewnątrz budynków tworząc barierę wokół budynku, wokół okien, na parapetach, gzymsach w miejscach składowania śmieci. Wewnątrz budynków, Draker RTU można aplikować przy listwach przypodłogowych, wokół pomieszczenia, w kątach, w zakamarkach. Produkt stosuje się również w kuchniach, szczególnie wokół pieców i lodówek, a także przy śmietnikach oraz w bagażnikach samochodowych.

DAWKOWANIE: 

Opakowanie 500 ml starcza na 10-30 m2 w zależności od porowatości podłoża.

OZNACZENIA O ZAGROŻENIACH I BEZPIECZNEJ PRACY

Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: osoby mające kontakt z preparatem wyprowadzić na świeże powietrze. Wezwać lekarza. W wyniku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem i dokładnie myć dużą ilością wody z mydłem. Po kontakcie z oczami: nie stosować żadnych kosmetyków ani maści do oczu przed konsultacją z okulistą. Oczy płukać dużą ilością wody przez przynajmniej 10 minut, trzymając odchylone powieki. Po połknięciu: natychmiast wezwać lekarza, pokazać kartę charakterystyki, a usta przepłukać dużą ilością wody.

Produkt powinien być utylizowany zgodnie z krajowymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Skład chemiczny: 

Cypermetryna
Tetrametryna                                                                                                                                                                       
Butotlenek piperonalu              

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 3916/09 

Opinie

Napisz opinię

DRAKER RTU 1L PREPARAT OWADOBÓJCZY

DRAKER RTU 1L PREPARAT OWADOBÓJCZY

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku